Sin City (2005) เมืองคนตายยาก

Sin City (2005) เมืองคนตายยาก ภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำการเราเรื่องสลับกันของทั้งสามเรื่องในภาพยนตร์ แต่ทุกเหตุการณ์มีความสัมพันธ์กัน และในสามเรื่องจะมีตัวนำหลากคือ เฮอร์ทิเกน มาร์ฟ ดีไวล์ หนังเรื่องนี้จะทำให้เราได้เห็นการไล่เรียงเหตุการณ์ที่สมเหตุสมผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *